Generell informasjon

Besøksadresse
Falkenberg Energi AS
Billingstadsletta 30
1396 Billingstad

Postadresse
Falkenberg Energi AS
Billingstadsletta 30
Postboks 263
1377 Billingstad

E-post
Tlf 66 77 89 00
Faks 66 77 89 01
Mobil 916 23 547

Søk i websiden

Search

Hvorfor velge biobrensel?

Forbruket av bioenergi i Norge i dag er ca 16 TWh. Halvparten av dette kommer fra vedfyring. Det vil si at bioenergi er den viktigste fornybare energikilden etter vannkraft. I dag står bioenergi for ca seks prosent av energi brukeni Norge. I Sverige er 25 prosent av all oppvarming basert på biobrensel.